onsdag 2 mars 2011

O Gud, din nåd är bättre än liv1. //: O Gud, din nåd
är bättre än liv ://
Jag vill dej prisa,
jag vill dej lova,
jag vill upplyfta mina händer inför dej.

2. //: Med lyfta händer
inför ditt namn ://
jag vill dej prisa...

Text: David (Psalt. 63:4-5)
Musik: Okänd (ur Halleluja 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar