torsdag 4 november 2021

Amen! Lovet och priset//: Amen! Lovet och priset,
amen, vishet och tack,
amen, äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet ://

1. Det är dessa som kom ur den stora bedrövelsen
och som gjort sina kläder vita i Lammets blod.
Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom i hans tempel
och han som sitter på sin tron skall vara mitt ibland dem.
Amen...

2. Ingen hunger och törst skall plåga dem mera,
varken sol eller eljest brännande hetta,
ty Guds Lamm skall leda dem och föra dem till livets vattenkällor,
och Gud skall torka alla tårar bort från deras ögon.
Amen... 

Text: Johannes (Uppenbarelseboken 7:12-17)
Musik: Birger Gran

tisdag 19 oktober 2021

Lova nu Herren, för lovsång till Herren

 


1. Lova nu Herren, för lovsång till Herren
är ju så ljuvlig och underbart skön!
Herren Jerusalem bygger och samlar
åter det skingrade Israels folk.

2. Han de förkrossade hjärtana helar,
ja, deras sår han förbinder så ömt.
Stjärnorna räknar han, nämner dem alla,
stor är vår Herre och väldig hans kraft.

3. Över allt mänskligt förstånd går hans vishet,
de ogudaktigas makt slår han ner,
men med sin nåd han de svaga upprättar,
sjung nu i kör och med lyror hans lov!

4. Himlen med regntunga skyar han täcker,
vattnar så jorden och bergen får gräs,
boskapen skänker han foder och mättar
korparnas ungar som ropar om mat.

5. Han har ej lust till de stolta och starka,
men till var gudfruktig har han behag,
till dem som uthålligt hoppas på honom,
till dem som hoppas var dag på hans nåd.

6. Prisa, Jerusalem, Herren, din Herre!
Prisa, o Sion, din Konung och Gud!
Han dina stadsportars bommar gör starka,
och dina barn han välsignar i dej!


Text: Betty Ehrenborg-Posse efter Psaltaren 147:1-11, bearb. A.H. 27/1 2018
 

söndag 27 september 2020

Mitt A och O, Immanuel!1. Mitt A och O, Immanuel,
min Jesus, själen i min själ,
du ljuva tröst för Israel,
liv, sanning, väg som leder väl.

2. Du är mej till försoning gjord,
du är mitt paradis på jord,
du dukar mej ett himmelskt bord,
du mättar mej med livets ord.

3. Du är min nådesol, mitt ljus,
du lyser upp mitt hjärtas hus.
Du är mitt lugn i vågors brus,
min pärla mitt i jordens grus.

4. Du är min friska morgondagg,
du är min ros vid törnetagg,
min läkedom vid samvetsagg,
mitt guld då världen ger mej slagg.

5. Du är min sköna blomsterdal,
på ökenstig min källa sval,
du är min tröst i dödens kval,
min port till himlens fröjdesal.


 


söndag 26 juli 2020

Herre, vad din nåd är stor!
Herre, vad din nåd är stor!
Jag vill sjunga till din ära,
glad att du är i mitt liv,
att min synd du ville bära.
Du kom från himmel till jord
med bud till oss
och betalade vår skuld
på dödens kors,
du stod upp ur din grav
och till himlen du for.
Herre, vad din nåd är stor!

måndag 8 juni 2020

Höga Majestät, vi alla
1. Höga Majestät, vi alla 
för dina fötter ner må falla: 
ditt lov från våra hjärtan går. 
Evig är din makt och ära, 
om det ska jorden vittne bära, 
av himlens här du lovsång får. 
Dej lovar Kerubim, 
dej sjunger Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud. 
  
2. Helige, som bor i ljuset, 
du vårdar dina verk i gruset, 
du dina barn ej överger. 
Du, o Fader, dej förbarmar; 
din egendom i dina armar, 
ditt folk, barmhärtige, jag ser. 
Din Son du världen sänt, 
vi dej i honom känt 
huld och nådig. 
Din Ande för 
och rena gör 
de hjärtan, som din kärlek rör. 


3. Lovsång nu kring jorden skallar;
dej helig, helig, helig kallar
i bön och sång din kristenhet.
Hör de barn du tvagit rena:
i trohet vill de dej få tjäna
och vandra i din helighet.
I oss din kärlek tänd,
din höga vishet sänd
från din himmel,
så att hon är
oss nära här
och dina vägar rätt oss lär.


*4. Oss välsigna och bevara, 
med nåd ditt ansikte förklara 
och vänd det till ditt folk med frid. 
Här ditt namn vi vill besjunga, 
och sedan med en helig tunga 
dej, lova, Gud, till evig tid 
med dina Kerubim 
och dina Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud.