onsdag 2 mars 2011

Halleluja! Halleluja! Äran tillhör dig, vår FarHalleluja! Halleluja!
Äran tillhör dej, vår Far!
Äran tillhör dej, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dej, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet!


Text: Christopher Wordsworth 1862 (55 år), övers. A.H. 2008

Musik: Arthur Sullivan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar