lördag 30 augusti 2014

Vi lovar dej, o store Gud



Alt. koral:



*1. Vi lovar dig, o store Gud.
Med makt och ära går ditt bud,
ditt helga ord,
kring himlar och kring jord.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

*2. Din kyrka gläds i nådens skygd,
på hälleberget är den byggd.
Till domens stund
den vilar på sin grund.
Helig, helig, helig är Herren Gud.



*3. Ditt folk omkring din tron en gång
ska sjunga segerns höga sång,
där kerubim

besvarar serafim:
Helig, helig, helig är Herren Gud.




Text: Johan Olof Wallin 1811 (32 år), bearb.
[För den något längre ursprungsversionen, se 1986 års psalmbok nr 55]
Musik: Melodi till Sanctus-trop 1300-talet / 1529, alt. koral Abraham Mankell (farfars farbror till Henning Mankell!)

J O Wallin:

Dig vare lov och pris, o Krist





*1. Dig vare lov och pris, o Krist,
välsignad denna dag förvisst.
Vi lovar dig nu och till evig tid:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*2. Dig lovar de som nåden tror
och himlars här med glädje stor.
Dig lovar kerubim och serafim:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*3. Ditt folk, o Herre, lovar dig,
din brud av hjärtat gläder sig
för all din nåd och din barmhärtighet:
Helig, helig, helig i himlens höjd!


Text: Latinsk hymn från medeltiden, dansk psalm 1539, svensk övers. 1553, bearb. 2011
(För en äldre version, se 1986 års psalmbok nr 334)
Musik: Medeltida / 1529