onsdag 2 mars 2011

O Jesus, bliv när ossO Jesus, bliv när oss,
bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss
som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet
skall bringa oss fram.
//: Lov, pris, tack och ära ://
lov, pris, tack och ära,
vår Gud och vårt Lamm!

Text: Carl Olof Rosenius 1851 (35 år)
Musik: Oscar Ahnfelt 1851 (38år) - melodin även kallad "Hela väckelsesveriges Marseljäs"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar