onsdag 29 november 2017

Jag vill ge dej, o Herre, min lovsång

Du är en god Gud

Vi vill ge dej ära

Herren, Herren är Gud

Vilken mäktig Gud vi har
1. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

2. //: Han har skapat dej och mej,
han har skapat dej och mej ://

3. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

4. //: Han har makt och härlighet,
han har makt och härlighet ://

5. //: Låt oss lovsjunga vår Gud,
låt oss lovsjunga vår Gud ://

6. //: Han är värdig lov och pris,
han är värdig lov och pris ://

7. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

tisdag 7 november 2017

Kristus, vi tillbeder dej
Kristus, vi tillbeder dej,
prisar och välsignar dej,
//: genom din död på korset
gav du liv åt världen ://