lördag 30 augusti 2014

Vi lovar dej, o store GudAlt. koral:*1. Vi lovar dig, o store Gud.
Med makt och ära går ditt bud,
ditt helga ord,
kring himlar och kring jord.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

*2. Din kyrka gläds i nådens skygd,
på hälleberget är den byggd.
Till domens stund
den vilar på sin grund.
Helig, helig, helig är Herren Gud.*3. Ditt folk omkring din tron en gång
ska sjunga segerns höga sång,
där kerubim

besvarar serafim:
Helig, helig, helig är Herren Gud.
Text: Johan Olof Wallin 1811 (32 år), bearb.
[För den något längre ursprungsversionen, se 1986 års psalmbok nr 55]
Musik: Melodi till Sanctus-trop 1300-talet / 1529, alt. koral Abraham Mankell (farfars farbror till Henning Mankell!)

J O Wallin:

Dig vare lov och pris, o Krist

*1. Dig vare lov och pris, o Krist,
välsignad denna dag förvisst.
Vi lovar dig nu och till evig tid:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*2. Dig lovar de som nåden tror
och himlars här med glädje stor.
Dig lovar kerubim och serafim:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*3. Ditt folk, o Herre, lovar dig,
din brud av hjärtat gläder sig
för all din nåd och din barmhärtighet:
Helig, helig, helig i himlens höjd!


Text: Latinsk hymn från medeltiden, dansk psalm 1539, svensk övers. 1553, bearb. 2011
(För en äldre version, se 1986 års psalmbok nr 334)
Musik: Medeltida / 1529

söndag 29 juni 2014

Helig, helig, helig Herre Sebaot

//: Helig, helig, helig, Herre Sebaot ://
//: Hela jorden är full av din härlighet ://
hela jorden är full av din härlighet.
Ära vare Gud!

tisdag 3 juni 2014

O du ärans Konung
1. O du ärans Konung,
Herre Jesu Kriste,
du den förste och den siste,
du som ingen växling
och förvandling lider,
så som vi av år och tider.
Dej ske pris
på allt vis,
må var själ och tunga
blott ditt namn lovsjunga!

2. Konung med de helga,
dyra, djupa såren,
Herde, du som dog för fåren,
du är mild och tålig,
mäktig i de svaga,
låt vårt lov dej väl behaga!
Själv ditt verk
i oss stärk,
må om möjligt alla
för ditt kors nedfalla!

3. Synden du förlåter,
syndare benådar,
grunden därtill vi nu skådar,
när vi ser dej sargad,
törnekrönt och hädad,
pinad, slagen och försmädad
hänga där,
Herre kär,
på det korset höga
för vårt häpna öga.

4. O så vill vi prisa,
prisa dej allena,
dej, Guds offerlamm så rena,
dej, du ärans Konung, 
Konung utan like,
som oss kallat till ditt rike!
Herre kär,
oss nu lär
att åt dej frambära
evigt lov och ära!

lördag 22 februari 2014

Jag ser dej, o Guds Lamm, nu stå
1. Jag ser dej, o Guds Lamm, nu stå
i glans på Sions topp.
Men svår var vägen du fick gå
förrän du kom dit opp.
Din börda, tung och mödosam,
var världens synd och skam.
Så sjönk du i vår jämmer ned;
vem anar vad du led?

2. Oskyldige, som så för mej
gick smärtans tunga stig,
din kärlek hårt har bundit dej,
att fri jag skulle bli.
Då slet du sönder våra band
med genomspikad hand.
Du gick med seger ur din grav;
din död oss livet gav.

3. Nu står en skara kring din tron,
som snö så vit och ren.
Vart öga strålar som en sol
av att din glans få se.
Och ordet om ditt slaveri
då världen köptes fri,
ja, vad du led för oss en gång
är ämnet för dess sång.

4. Tack, Fader, att du var så god
mot Adams fallna ätt!
Du frälste oss med Lammets blod
och gav oss barnarätt.
Dej prisar varje andetag
och hjärtats alla slag.
O Gud, för din barmhärtighet
tack, tack i evighet!