söndag 27 september 2020

Mitt A och O, Immanuel!1. Mitt A och O, Immanuel,
min Jesus, själen i min själ,
du ljuva tröst för Israel,
liv, sanning, väg som leder väl.

2. Du är mej till försoning gjord,
du är mitt paradis på jord,
du dukar mej ett himmelskt bord,
du mättar mej med livets ord.

3. Du är min nådesol, mitt ljus,
du lyser upp mitt hjärtas hus.
Du är mitt lugn i vågors brus,
min pärla mitt i jordens grus.

4. Du är min friska morgondagg,
du är min ros vid törnetagg,
min läkedom vid samvetsagg,
mitt guld då världen ger mej slagg.

5. Du är min sköna blomsterdal,
på ökenstig min källa sval,
du är min tröst i dödens kval,
min port till himlens fröjdesal.


 


söndag 26 juli 2020

Herre, vad din nåd är stor!
Herre, vad din nåd är stor!
Jag vill sjunga till din ära,
glad att du är i mitt liv,
att min synd du ville bära.
Du kom från himmel till jord
med bud till oss
och betalade vår skuld
på dödens kors,
du stod upp ur din grav
och till himlen du for.
Herre, vad din nåd är stor!

måndag 8 juni 2020

Höga Majestät, vi alla
1. Höga Majestät, vi alla 
för dina fötter ner må falla: 
ditt lov från våra hjärtan går. 
Evig är din makt och ära, 
om det ska jorden vittne bära, 
av himlens här du lovsång får. 
Dej lovar Kerubim, 
dej sjunger Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud. 
  
2. Helige, som bor i ljuset, 
du vårdar dina verk i gruset, 
du dina barn ej överger. 
Du, o Fader, dej förbarmar; 
din egendom i dina armar, 
ditt folk, barmhärtige, jag ser. 
Din Son du världen sänt, 
vi dej i honom känt 
huld och nådig. 
Din Ande för 
och rena gör 
de hjärtan, som din kärlek rör. 


3. Lovsång nu kring jorden skallar;
dej helig, helig, helig kallar
i bön och sång din kristenhet.
Hör de barn du tvagit rena:
i trohet vill de dej få tjäna
och vandra i din helighet.
I oss din kärlek tänd,
din höga vishet sänd
från din himmel,
så att hon är
oss nära här
och dina vägar rätt oss lär.


*4. Oss välsigna och bevara, 
med nåd ditt ansikte förklara 
och vänd det till ditt folk med frid. 
Här ditt namn vi vill besjunga, 
och sedan med en helig tunga 
dej, lova, Gud, till evig tid 
med dina Kerubim 
och dina Serafim. 
Hosianna! 
Helig är Gud, 
all världens Gud, 
all krafts och nåds och visdoms Gud.

söndag 26 april 2020