söndag 14 juli 2019

Du som gjorde vår värld så vacker 

Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namnHerre, vår Herre, hur härligt är ditt namn!
Hela jorden är full av din härlighet.
Herre, vår Herre, hur härligt är ditt namn!
Hela jorden är full av din härlighet.

1. Himlarna förtäljer

din ära och din makt,
fästet förkunnar dina händers verk.
Herre, vår Herre...

2. Kom och låt oss tillbe
vår Herre och vår Gud,
låt oss böja knä inför vår Skapare.
Herre, vår Herre...

3. Herre, jag vill jubla
och sjunga om din makt,
varje morgon tacka för din stora nåd.
Herre, vår Herre...

4. Så vill jag dej lova,
så länge jag är till,
i ditt namn jag lyfter mina händer.
Herre, vår Herre...


Text: Ur Psaltaren
Musik: Lennart Jernestrand[Av upphovsrättsliga skäl kan noterna inte publiceras här än]

måndag 17 juni 2019

Vilken härlig dag!Vilken härlig dag!
Tack gode Gud för vädret.
Vilken härlig dag!
Jag lever den för dej.
Vilken härlig dag!
Och allt blir bara bättre
ju mera jag ser
av allt som du mej ger.