tisdag 4 oktober 2016

Herre Gud, ditt stora namn

1. Herre Gud, ditt stora namn, 
din ära
hav och berg och himmel fram 
skall bära,
och alla själar,
de trötta trälar,
ja, alla munnar
de skall förkunna
din ära.

2. Gud är Gud fast många kan
föröda.
Gud är Gud om alle man 
låg döda.
Om folk går under
och jordens grunder,
i höga himlar
otalig vimlar
Guds gröda. 

3. Höga berg och vattenfall 
skall vika,
jord och himmel störta skall 
tillika.
Vad makt vill vinna
skall fort försvinna,
men upp skall rinna,
som solen brinna
Guds rike! 

fredag 12 augusti 2016

I dej är fröjden

1. I dej är fröjden,
solljus från höjden,
du vår Frälsare Jesus Krist!
Mer än vi tänker,
himmelska skänker
du oss ger i all vår brist,
räcker oss handen,
löser ur banden,
på dej vi trygga
evigt kan bygga,
ske då din vilja. Halleluja!
Om vi nu bara
dina vill vara
i alla öden,
livet och döden,
vem kan oss skilja? Halleluja! 

2. När vi dej äger, 
föga då väger
djävul, värld och synd och död.
I dina händer
härligt sig vänder
till det bästa all vår nöd.
Därför vi prisar,
ära dej visar,
fröjdar oss alla,
dej vill åkalla
vad än som stundar. Halleluja!
Vi jubilerar
och triumferar,
dej vill vi hylla,
glädjen ska fylla
hjärtan och munnar. Halleluja!
   

onsdag 22 juni 2016

Att prisa dej är underbart

1. Att prisa dej är underbart,
dej, Herre, vill vi lova.
Ja, vi vill samstämt, rent och klart
dej tacka för din gåva,
för livets sköna blomstringstid,
för seger i vår kamp och strid,
för trygghet vid din sida. 

2. Du ger oss i ditt eget ord
av livets friska vatten.
Du mättar oss vid nådens bord
och lyser oss i natten.
Du kom ju till oss i vår nöd
med liv, ja, liv i överflöd,
med himlens rikedomar.

3. Vår psalm är ännu alltför svag
och fattiga blir orden
om himlens nåd och välbehag
till människor på jorden.
Vi kan dej aldrig prisa nog,
som bland oss levde, led och dog
och uppstod till vår frälsning.

4. Vi ber dej: stanna hos oss kvar
med frälsning och försoning.
Oss värm med Andens låga klar,
ja, gör oss till din boning.
Oss fyll med kärlek, hopp och tro,
och låt oss nå en evig ro,
du nådens rika källa.  

torsdag 10 mars 2016

Sjung nu, syskon, hela vägen

 

 

1. Sjung nu, syskon, hela vägen,
gläd er under resans lopp,
alla som i Kristus äger
evighetens ljusa hopp.
//: Din jag är,
o Jesus kär,
din med allt som i mej är ://

2. Lammet, det är värdigt sången,
som oss friköpt med sitt blod,
som så härligt löste fången
och som är vår herde god.
Din jag är...

3. Prisa den uppståndne Herren,
lovsjung honom, Frälsaren,
kungen med de djupa ärren,
segraren, vår bäste vän.
Din jag är...

4. Herren lever! Låt nu skalla 
över världen detta bud.
Mänskor, djur och änglar alla,
stäm nu in och lova Gud!
Din jag är...