onsdag 2 mars 2011

Kungars Kung och herrars Herre

//: Kungars Kung och herrars Herre,
ära, halleluja ://
//: Jesus, fridens Furste,
ära, halleluja ://¨


//: King of kings and Lord of lords,
glory, halleluja! ://
//: Jesus, Prince of Peace,
glory, halleluja! ://

Text: Upp. 19:16

Halle halle halleluja


Halle, halle, halleluja,
halle, halle, halleluja,
halle, halle, halleluja,
halleluja, halleluja!

Tack för både stort och småttTack för både stort och smått!
Tack för all den mat vi fått!
Tack för alla sånger,
tack för sött och salt!
Tack, du gode Gud, för allt!
Amen!
Sjung det igen!
Amen!

Text: Övers. från engelskan A.H. 2009
Musik: Okänd

Helig helig helig Herre Gud allsmäktig*1. Helig, helig, helig
Herre Gud allsmäktig.
När den nya dagen gryr
vår lovsång till dig går.
Helig, helig, helig,
nådefull och mäktig,
dig vi tillbedja,
Gud och Fader vår.

*2. Helig, helig, helig,
sjungs helgon alla,
sänka sina gyllne kronor
för din härlighet.
Ned för dig keruber
och serafer falla.
Du var och är
och blir i evighet.

*3. Helig, helig, helig,
hög och otillgänglig
är din glans den klara
som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd,
din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn
du skådar ner.

*4. Helig, helig, helig,
Herre Gud allsmäktig.
Över himlar, jord och hav
ditt herravälde når.
Helig, helig, helig,
nådefull och mäktig.
Dig vi tillbedja,
Gud och Fader vår.

Tack, o Jesus//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: På Golgata du dog,
min synd och dom du tog.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
den rätte Konungen.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

Äran är din*1. (L:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, vår Fader!
(F:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, vår Fader!
(L:) Gud, du som skapar och helar.
(F:) Gud, du som skapar och helar.
(L:) Halleluja! Amen!
(F:) Halleluja! Amen!
Halleluja! Amen!
Halleluja! Amen!

*2. (L:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, o Jesus!
(F:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, o Jesus!
(L:) Gud, du som bär och försonar.
(F:) Gud, du som bär och försonar.
(L:) Halleluja! Amen...

*3. (L:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, Guds Ande!
(F:) Äran är din! Äran är din!
Äran är din, Guds Ande!
(L:) Gud, du som väcker och föder.
(F:) Gud, du som väcker och föder.
(L:) Halleluja! Amen...

Text: Från Peru, fritt övers. A.H. 2010
Musik: Från Peru

Du är på tronenDu är på tronen,
du är på tronen,
du är på tronen idag.
Hela skapelsen prisar och
dina barn lovar dej!
Du är på tronen idag.
Herre, till vem skulle vi gå?Herre, till vem skulle vi gå?
Herre, till vem skulle vi gå?
Du har det eviga livets ord,
och vi tror och förstår
att du är Guds Helige.

Text: Simon Petrus Jonasson (Joh. 6:68)
Musik: Tore Karlsson 2008 (82 år)

Lovad vare du Herre Jesus Kristus//: Lovad vare du, Herre
Jesus Kristus!
Lovad vare du Herre
Jesus Kristus! ://
//: Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus!
Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus ://

Text: Psalt. 119:105, liten textbearb. Eva Norberg 1980
Musik: Från södra Afrika

Helige Fader, jag tillbeder dej*1. //: Helige Fader,
jag tillbeder dej ://
Din kärlek är helig,
är gränslös och evig.
Helige Fader, jag tillbeder dej.

*2. //: Jesus Kristus,
jag upphöjer dej ://
Med ditt blod du oss renar,
oss alla förenar.
Jesus Kristus, jag upphöjer dej.

*3. //: Helige Ande,
nu mottar jag dej ://
Du leder och lär mej,
du tröstar och bär mej.
Helige Ande, nu mottar jag dej.

Helig, helig, helig (Santo, santo, santo)

*1. Helig, helig, helig,
ditt namn är min förtröstan,
mitt hjärta har sin fröjd i Dej:
helig är du, Gud!

*2. Santo, santo, santo,
mi corazon te adora!
Mi corazon te sanbe decir:
Santo e res senor.

*3. Holy, holy, holy,
my heart, my heart adores You!
My heart is glad to say the words:
you are holy, Lord.


Text: Psalt. 33:21
Musik: Från Latinamerika

O store Gud1. O store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur där din visdom väver livets trådar
och alla väsen mättas vid ditt bord
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
o store Gud, o store Gud ://

2. När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn,
när regnets kalla, friska skurar susa
och löftets båge glänser för min syn
då brister själen ut...

3. När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand,
då brister själen ut...

4. När jag i Bibeln skådar alla under
som Herren gjort sen förste Adams tid,
hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid,
då brister själen ut...

5. När tryckt av synd och skuld
jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid,
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid,
då brister själen ut...

6. När en gång alla tidens höljen falla
och jag får skåda det jag nu får tro,
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack, gode Gud, tack, gode Gud! ://

Text: Carl Boberg 1885 (26 år), ngt bearb
Musik: Svensk folkmelodi, tryckt 1889 i Sanningsvittnet


Tack, min Gud, för vad som varit

1. Tack, min Gud, för vad som varit,
tack för allt vad du beskär!
Tack för tiderna som farit!
Tack för stund, som inne är!
Tack för ljusa, varma vårar,
tack för mörk och kulen höst!
Tack för redan glömda tårar,
tack för friden i mitt bröst!

2. Tack för vad du uppenbarat!
Tack för vad jag ej förstår!
Tack för bön som du besvarat,
tack för vad jag icke får!
Tack för livets hemligheter!
Tack för hjälp i nödens stund!
Tack för nåd som ingen mäter!
Tack för blodets fridsförbund!

3. Tack för himmel blå i livet!
Tack för moln du strött därpå!
Tack för solljus, av dig givet!
Tack för mörkret likaså!
Tack för prövningar och strider!
Tack för hopp som uppfyllts väl!
Tack för dagen som framskrider!
Tack för hopp som slagit fel!

4. Tack för rosorna bland vägen!
Tack för törnet ibland dem!
Tack för resta himlastegen!
Tack för evigt tryggat hem!
Tack för kors och tack för plåga!
Tack för himmelsk salighet!
Tack för stridens klara låga!
Tack för allt i evighet!

Text: August Storm 1891 (29 år)
Musik: Johannes Alfred Hultman 1908 (47 år)

Halleluja! Halleluja! Äran tillhör dig, vår FarHalleluja! Halleluja!
Äran tillhör dej, vår Far!
Äran tillhör dej, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dej, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet!


Text: Christopher Wordsworth 1862 (55 år), övers. A.H. 2008

Musik: Arthur Sullivan

Tack o Gud att du ger oss matTack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat
just där vi är.
Halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud
just där vi är.
Amen!

Thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
right where we are.
Halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
right were we are.
Amen!

Vi lovar dig, o store Gud*1. Vi lovar dig, o store Gud.
Med makt och ära går ditt bud,
ditt helga ord,
kring himlar och kring jord.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

*2. Din kyrka glädes i ditt skygd,
hon på ett hälleberg är byggd.
Till domens stund
hon vilar på sin grund.
Helig, helig, helig är Herren Gud.

*3. Ditt folk omkring din tron en gång
skall sjunga segerns höga sång,
där kerubim

besvarar serafim:
Helig, helig, helig är Herren Gud.

Text: Johan Olof Wallin 1811 (32 år), ngt bearb. (v. 3)
Musik: Melodi till Sanctus-trop 1300-talet / 1529

Skönaste Jesus
1. Skönaste Jesus,
hela jordens Herre,
både Guds och Marias son!
Dej vill jag älska,
dej vill jag ära,
dej kommer all min glädje från.

2. Skönt lyser fälten,
skönare står skogen
i den härliga vårens tid.
Skönare lyser
du för mitt hjärta,
när du ger själen tröst och frid.

3. Skön strålar månen,
skönare dock solen
och alla stjärnors vida rymd.
Skönare strålar
du i Guds himmel,
av ingen synd och smärta skymd.

4. Skönt blommar örten,
skönare den mänska
som i daggfrisk ungdom står.
De måste ändå
vissna och falla,
men du förblir i evig vår.

5. Himmelens skönhet
likaväl som jordens
innefattas helt i dej.
Ingen ska vara
mej mera dyrbar
och ingen lika kär för mej. 


6. Skönaste Jesus,
du är mitt ibland oss
i ditt ord och sakrament.
Jesus, jag ber dej:
var nu oss nådig,
tills nya himlars ljus du tänt!

Alt. melodi:


Text: Okänd ("Schönster Herr Jesu") 1600-talet?, övers. A.H. 2008

Musik: Tysk folkvisa ("Härlig är jorden")

Med tacksam röst och tacksam själ

1. Med tacksam röst och tacksam själ
min lovsång sjunger jag.
O Gud, du alltid gjort mig väl
och gör det än i dag.

2. Min Gud, ett vet jag som består,
när år och dagar fly.
Det är din nåd, för varje år
och varje morgon ny.

3. Vem bygger jordens vida rund
och timrar fästets höjd?
Vem sänder sol i morgonstund
och högtidsdagens fröjd?

4. Vem skickar vår och skördetid?
Vem håller i sin hand
den ädla, dyra, gyllne frid
för hem och fosterland?

5. Vem skänker under livets vår
av livets rikedom?
Vem sänder mig de goda år
då lyckan går i blom?

6. Min Gud och Fader, det är du.
Du vakat för mitt väl,
från livets början och till nu
dig vårdat om min själ.

7. Du syndabördan, tung och svår,
har sänkt i nådens hav
och hjärtesorgens bittra tår
från ögat torkat av.

8. Du breder kring min väg ditt ljus
från evighetens värld
och öppnar mig ditt fadershus
vid målet av min färd.

9. Så sjunger själen glädjesång,
dig, Herre Gud, till pris,
till dess jag sjunga får en gång
ditt lov i paradis.

Text: Paul Gerhardt 1653 (46 år), Johan Alfred Eklund 1911 (47 år)
Musik: Johann Cruger 1653 (55 år)

Gud, du vår Gud, vi prisar dig*1. Gud, du vår Gud, vi prisar dig,
lovsjunger och tillbeder dig!
Vår Fader som i himlen bor,
din nåd och trofasthet är stor.

*2. Av änglakörer utan tal,
av dina verk i berg och dal
du prisas, Gud, som gett oss liv.
Hos oss i nåd och makt förbliv!

*3. Du i din hand all världen bär,
ditt stora namn vi hyllar här.
Din kyrka jublar utan slut,
sin tacksamhet den sjunger ut.

*4. Ja, Gud, till dig vår lovsång går
för all den nåd av dig vi får.
Ditt folk av hjärtat gläder sig,
i evighet lovsjunger dig.

Text: Te Deum, Martin Luther, A.H. 2010
Musik: Georg Friedrich Händel

Käre Far i himlenKäre Far i himlen,
tack att jag finns till.
Hjälp mej leva riktigt,
göra det du vill.
Lär oss här på jorden
tycka om varann,
//: låt oss få en framtid,
skyddad av din hand ://

Jag vill tacka HerrenJag vill tacka Herren

av hela mitt hjärta,
förtälja alla dina under
och lovsjunga ditt namn.
Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta
och vara glad och fröjdas i dej.
Halleluja!

Text: Psalt. 9:2-3

Vi prisar dig vi tillber dig


Alt.


* Vi prisar dig,
vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud,
Evige Konung,
vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår Broder,
Jesus Kristus.
Helige Ande,
livets Källa, vår hjälp och tröst.
Amen.

Gud Treenig, full av skönhet

 

//: Gud Treenig, full av skönhet, 
till din tron når våra böner. 
O mysterium ärorika: 
tre i en, helt väsenslika! :// 
//: Aldrig du ditt ord kan svika, 
ge oss nåd, låt mörkret vika. ://

//: Alta trinita beata,
da noi sempre adorata,
Trinita gloriosa
unita mara vigliosa. ://
//: Tu sei manna saporosa,
e tutta de siderosa ://

Text och musik: Hymn från 1400-talet, övers. A.H. 2009

Min Gud, när jag betänker1. Min Gud, när jag betänker
vad du har gjort för mej,
vad nåd du städs mej skänker,
jag får ju allt av dej,
då blir jag hjärtligt glader,
då lockas lovet fram:
jag tackar dej, min Fader,
jag tackar dej, Guds Lamm.

2. Du döden för mej smakat,
du mina synder bar,
och över mej du vakat
i alla mina dar.
Vad hade av mej blivit
om du ej handlat så?
Om du ej nåd mej givit
jag måst i döden gå.

3. Nu är jag redan salig
och går till himmelen.
Jag njuter fröjd otalig
i Gud, min bäste vän.
Han själv skall mej bevara,
hans nåd är alltid ny,
och hotar någon fara
till honom får jag fly.

4. O, skulle jag då sörja
som har en sådan Gud?
Nej, hellre må jag börja
att höja lovets ljud.
Ja, Herren vill jag prisa:
hans nåd och trofasthet
skall bli min nya visa
uti all evighet.

Text: Nils Frykman 1876 (34 år), ngt bearb.
Musik: Ur Hemlandssånger 1877

Du är min Gud och jag vill prisa dejDu är min Gud, och jag vill prisa dej.
Du är min Gud, och jag vill tillbe dej.
Jag vill upphöja ditt namn,
för du är stor
och din nåd,
den varar för evigt.

Nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott vi fått//: Nu vill vi tacka dej, vår Herre,
för allt gott vi fått. ://
Nu vill vi tacka dej, vår Herre, för allt gott,
gott vi fått!

//: I wanna thank You very kindly for this good, good food ://
I wanna thank You very kindly for this good, good, good food.

O Jesus, bliv när ossO Jesus, bliv när oss,
bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss
som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet
skall bringa oss fram.
//: Lov, pris, tack och ära ://
lov, pris, tack och ära,
vår Gud och vårt Lamm!

Text: Carl Olof Rosenius 1851 (35 år)
Musik: Oscar Ahnfelt 1851 (38år) - melodin även kallad "Hela väckelsesveriges Marseljäs"

Lov, ära och pris*1. Lov, ära och pris,
dig, vår Fader och vän,
som alltid oss älskat
och älskar oss än.
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!

*2. Lov, ära och pris,
dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder
på korsträdets stam.
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!

*3. Lov, ära och pris,
dig, vår Hjälpare god,
som vittnar om Jesu
försonande blod!
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!

*4. Ja, väck oss igen,
med din kärlek oss tänd,
så att var och en av oss
till någon blir sänd.
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!

Text: William P Mackay 1863 (24 år), övers. Jonas Stadling 1880 (33 år), ngt bearb.
För en kortare version, se 1986 års psalmbok nr 10.
Se engelska texten, "Revive us again", på Hymnaonline.
Musik: John J Husband 1815 (55 år)

Halleluja hallelujaHalleluja, halleluja,
halleluja!
Halleluja, halleluja,
halleluja!
Halleluja, halleluja,
halleluja!O Gud, din nåd är bättre än liv1. //: O Gud, din nåd
är bättre än liv ://
Jag vill dej prisa,
jag vill dej lova,
jag vill upplyfta mina händer inför dej.

2. //: Med lyfta händer
inför ditt namn ://
jag vill dej prisa...

Text: David (Psalt. 63:4-5)
Musik: Okänd (ur Halleluja 2)

I din glädje, o Gud, vill vi sjunga1. I din glädje, o Gud, vill vi sjunga,
om din glädje, o Gud, vi ber.
I din glädje, o Gud, vill vi sjunga,
låt oss sjunga i all evighet.
Hosianna, hosianna,
hosianna till vår Herre sjung!
Hosianna, hosianna,
hosianna till vår Kung!

2. I din frid, o vår Gud, vill vi vila,
om din frid, o vår Gud, vi ber.
I din frid, o vår Gud, vill vi vila,
låt oss vila där i evighet.
Hosianna, hosianna...

3. I din kärlek, o Gud, vill vi tjäna,
om din kärlek, o Gud, vi ber.
I din kärlek, o Gud, vill vi tjäna,
låt oss tjäna dej i evighet.
Hosianna, hosianna...

4. Av din Ande, o Gud, vill vi tändas,
om din Ande, o Gud, vi ber.
Av din Ande, o Gud, vill vi tändas,
låt oss lysa klart i evighet.
Hosianna, hosianna...


Text och musik: Eng. trad., övers. A.H. 2010

Jag tackar dej nu, Jesus (Asante sana Yesu)

1. //: Jag tackar dej nu, Jesus,
jag tackar dej nu, Jesus,
jag tackar dej nu, Jesus,
Frälsaren ://

2. //: Jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
jag tackar dej av hjärtat,
Jesus nu ://

3. //: Jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
jag älskar dej av hjärtat,
du är min ://

4. //: Och jag vill inte vara,
och jag vill inte vara,
och jag vill inte vara
utan dej ://

1. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
Mwokozi ://

2. //: Asante sana Yesu,
asante sana Yesu,
asante sana Yesu
moyoni ://

3. //: Ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu,
ninakupenda Yesu
moyoni ://

4. //: Siishi bila wewe,
siishi bila wewe,
siishi bila wewe
moyoni ://


Text och musik: Trad. swahili

Var stilla och vet att jag är Gud1. Var stilla och vet att jag är Gud,
var stilla och vet att jag är Gud,
var stilla och vet att jag är Gud.

2. Jag Herren är, som helar dej...

3. På dej, min Gud, förtröstar jag...

4. I dej, min Gud, så vilar jag...

5. I dej, min Gud, så jublar jag...


Text: Efter Psalt. 46:11 (Koras söner)
Musik: Okänd

Led mej, Gud

//: Led mej, Gud,
led mej i rättfärdighet,
låt mina ögon se din väg ://
//: Ty endast du, Gud, endast du
låter själen få ro och trygghet ://

Text: David (Psalt. 5:9, 4:8) Musik: Samuel Sebastian Wesley (1810-1876)

Hosianna, Davids Son//: Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han,
välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://
//: Hosianna i höjden,
hosianna, hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn ://

Text: Matt. 21:9
Musik: Georg Joseph Vogler omkring 1795 (ca 46 år)

Du vår Herre*1. Du, vår Herre, du, vår Herre,
du vår Herre och Gud,
du är värdig, värd att motta
pris och ära och makt.

*2. Ty du skapat hela världen,
du vår himmelske Far.
Genom kraften i din vilja
blev den till och står kvar.

*3. Helig, helig, helig är du,
du som härskar och bär,
du som varit, du som kommer,
du som alltid är.

Text: De tjugofyra äldste och de fyra väsendena (Upp. 4:11,8)
Musik: Okänd