torsdag 4 november 2021

Amen! Lovet och priset//: Amen! Lovet och priset,
amen, vishet och tack,
amen, äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet ://

1. Det är dessa som kom ur den stora bedrövelsen
och som gjort sina kläder vita i Lammets blod.
Därför står de nu inför Guds tron och tjänar honom i hans tempel
och han som sitter på sin tron skall vara mitt ibland dem.
Amen...

2. Ingen hunger och törst skall plåga dem mera,
varken sol eller eljest brännande hetta,
ty Guds Lamm skall leda dem och föra dem till livets vattenkällor,
och Gud skall torka alla tårar bort från deras ögon.
Amen... 

Text: Johannes (Uppenbarelseboken 7:12-17)
Musik: Birger Gran