onsdag 29 november 2017

Jag vill ge dej, o Herre, min lovsång

Du är en god Gud

Vi vill ge dej ära

Herren, Herren är Gud

Vilken mäktig Gud vi har
1. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

2. //: Han har skapat dej och mej,
han har skapat dej och mej ://

3. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

4. //: Han har makt och härlighet,
han har makt och härlighet ://

5. //: Låt oss lovsjunga vår Gud,
låt oss lovsjunga vår Gud ://

6. //: Han är värdig lov och pris,
han är värdig lov och pris ://

7. //: Vilken mäktig Gud vi har,
vilken mäktig Gud vi har ://

tisdag 7 november 2017

Kristus, vi tillbeder dej
Kristus, vi tillbeder dej,
prisar och välsignar dej,
//: genom din död på korset
gav du liv åt världen ://

lördag 21 oktober 2017

Ära, ära vare Gud i höjden (Gloria, gloria in excelsis Deo)
Ära, ära vare Gud i höjden!
Ära, ära, halleluja, halleluja!

Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria, halleluja, halleluja!


fredag 19 maj 2017

Krön honom, himlens Kung

1. Krön honom, himlens Kung, 
din Frälsare, Guds Lamm!
I hela himlen brusar nu
en mäktig lovsång fram!
Så sjung, ja, sjung hans lov, 
som döden för dej led, 
och hylla honom som din Kung 
för tid och evighet. 

2. Krön Honom, Livets Gud, 
som över döden vann.
I tron på honom också vi 
nu övervinna kan. 
Vi sjunger nu hans lov
för påsk och himmelsfärd,
hans offerdöd nu ger oss liv,
all ära är han värd.

3. Krön honom, Fridens Gud, 
ja, fridens Furste krön!
Han ska på ondskan göra slut,
fall ner i sång och bön!
Ja, på hans rike ska
ej någon ände bli,
och vid hans genomstungna fot
sej böjer också vi.

4. Krön själva Kärleken,
hans hand och sida se!
Se såren som han bär för oss,
som stjärnor lyser de!
Tack Herre, jag är din,
för du har dött för mej!
I både tid och evighet
vill jag få prisa dej!