torsdag 19 april 2018

Vår Far i himlen
//: Vår far i himlen,
låt ditt namn bli helgat,
låt ditt rike komma,
låt din, din vilja ske.
Låt den ske på jorden
som den sker i himlen,
brödet vi behöver
ge oss idag ://
Och förlåt oss alla våra skulder,
liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss,
och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Amen.
//: Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet.
Ditt är riket,
din är makten,
din är äran
i all, all evighet. ://

Hör, Himlasmed

.


1. Hör, Himlasmed:
se till mej ned.
Din milda nåd
vet alltid råd.
Jag tillber dej
som format mej.
Min Herre kär,
ditt verk jag är. 

2. Jag tillber dej
som helar mej.
Du som mej minns,
tack att jag finns!
Du solars kung,
för evigt ung,
bränn bort all sorg
ur hjärtats borg.

3. Bevara mej;
behov av dej
vi har var stund
på jordens rund.
Så, Jungfruson,
med himlens lån
fyll hjärtat mitt 
- för allt är ditt. 

söndag 1 april 2018

Sjung nu till Herrens lov (Laudate Dominum)//: Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes
gentes!
Alleluia! ://

//: Sjung nu till Herrens lov,
sjung nu till Herrens lov,
alla länder,
halleluja! ://