fredag 12 augusti 2016

I dej är fröjden

1. I dej är fröjden,
solljus från höjden,
du vår Frälsare Jesus Krist!
Mer än vi tänker,
himmelska skänker
du oss ger i all vår brist,
räcker oss handen,
löser ur banden,
på dej vi trygga
evigt kan bygga,
ske då din vilja. Halleluja!
Om vi nu bara
dina vill vara
i alla öden,
livet och döden,
vem kan oss skilja? Halleluja! 

2. När vi dej äger, 
föga då väger
djävul, värld och synd och död.
I dina händer
härligt sig vänder
till det bästa all vår nöd.
Därför vi prisar,
ära dej visar,
fröjdar oss alla,
dej vill åkalla
vad än som stundar. Halleluja!
Vi jubilerar
och triumferar,
dej vill vi hylla,
glädjen ska fylla
hjärtan och munnar. Halleluja!
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar