torsdag 10 mars 2016

Sjung nu, syskon, hela vägen

 

 

1. Sjung nu, syskon, hela vägen,
gläd er under resans lopp,
alla som i Kristus äger
evighetens ljusa hopp.
//: Din jag är,
o Jesus kär,
din med allt som i mej är ://

2. Lammet, det är värdigt sången,
som oss friköpt med sitt blod,
som så härligt löste fången
och som är vår herde god.
Din jag är...

3. Prisa den uppståndne Herren,
lovsjung honom, Frälsaren,
kungen med de djupa ärren,
segraren, vår bäste vän.
Din jag är...

4. Herren lever! Låt nu skalla 
över världen detta bud.
Mänskor, djur och änglar alla,
stäm nu in och lova Gud!
Din jag är...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar