tisdag 3 juni 2014

O du ärans Konung
1. O du ärans Konung,
Herre Jesu Kriste,
du den förste och den siste,
du som ingen växling
och förvandling lider,
så som vi av år och tider.
Dej ske pris
på allt vis,
må var själ och tunga
blott ditt namn lovsjunga!

2. Konung med de helga,
dyra, djupa såren,
Herde, du som dog för fåren,
du är mild och tålig,
mäktig i de svaga,
låt vårt lov dej väl behaga!
Själv ditt verk
i oss stärk,
må om möjligt alla
för ditt kors nedfalla!

3. Synden du förlåter,
syndare benådar,
grunden därtill vi nu skådar,
när vi ser dej sargad,
törnekrönt och hädad,
pinad, slagen och försmädad
hänga där,
Herre kär,
på det korset höga
för vårt häpna öga.

4. O så vill vi prisa,
prisa dej allena,
dej, Guds offerlamm så rena,
dej, du ärans Konung, 
Konung utan like,
som oss kallat till ditt rike!
Herre kär,
oss nu lär
att åt dej frambära
evigt lov och ära!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar