lördag 30 augusti 2014

Dig vare lov och pris, o Krist

*1. Dig vare lov och pris, o Krist,
välsignad denna dag förvisst.
Vi lovar dig nu och till evig tid:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*2. Dig lovar de som nåden tror
och himlars här med glädje stor.
Dig lovar kerubim och serafim:
Helig, helig, helig i himlens höjd!

*3. Ditt folk, o Herre, lovar dig,
din brud av hjärtat gläder sig
för all din nåd och din barmhärtighet:
Helig, helig, helig i himlens höjd!


Text: Latinsk hymn från medeltiden, dansk psalm 1539, svensk övers. 1553, bearb. 2011
(För en äldre version, se 1986 års psalmbok nr 334)
Musik: Medeltida / 1529

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar