söndag 26 juli 2020

Herre, vad din nåd är stor!
Herre, vad din nåd är stor!
Jag vill sjunga till din ära,
glad att du är i mitt liv,
att min synd du ville bära.
Du kom från himmel till jord
med bud till oss
och betalade vår skuld
på dödens kors,
du stod upp ur din grav
och till himlen du for.
Herre, vad din nåd är stor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar