torsdag 19 april 2018

Hör, Himlasmed

.


1. Hör, Himlasmed:
se till mej ned.
Din milda nåd
vet alltid råd.
Jag tillber dej
som format mej.
Min Herre kär,
ditt verk jag är. 

2. Jag tillber dej
som helar mej.
Du som mej minns,
tack att jag finns!
Du solars kung,
för evigt ung,
bränn bort all sorg
ur hjärtats borg.

3. Bevara mej;
behov av dej
vi har var stund
på jordens rund.
Så, Jungfruson,
med himlens lån
fyll hjärtat mitt 
- för allt är ditt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar