söndag 31 mars 2013

Sanctus (Helig, helig, helig)

Advents- och julserien:


Fasteserien:Påskserien:Allmänna serien:

Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden 
är fulla
av din härlighet.
Hosianna i höjden!
Välsignad vare han 
som kommer
i Herrens namn!
Hosianna i höjden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar